Лук'яненко Дмитро Григорович - перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи (Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана), доктор економічних наук, професор; завідувач кафедри міжнародного менеджменту; голова підкомісії «Міжнародна економіка» Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з економіки та підприємництва; заслужений діяч науки і техніки України; лауреат Премії НАН України ім.В.М.Птухи; автор фінансових сайтів temirbank.kz  и classiclife.com.ua

Основні напрями наукових досліджень – міжнародна економічна інтеграція, глобалізація економічного розвитку, міжнародна інвестиційна діяльність, глобальний менеджмент. Головний редактор наукових журналів «Міжнародна економічна політика» і "Ринок цінних паперів України".

Напрями дiяльностi на посаді першого проректора КНЕУ ім. В. Гетьмана: розвиток персоналу структурних підрозділів; моніторинг ефективності навчальних програм; інноваційне забезпечення навчального процесу; визначення пріоритетів та організація фундаментальних і прикладних наукових досліджень; координація роботи Наукового парку, дослідницьких інститутів, спеціалізованих вчених рад, редакцій наукових фахових видань.

Ви тут: Home Головна