Лук'яненко Дмитро Григорович народився у 1955 р. в м. Сухінічі Російської Федерації. Закінчив Бориспільську середню школу № 6 Київської обл. (1970 р.), Київський технікум електронних приладів (1974 р.). Служив в армії. У 1980 р. закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка. У 1990 р. – Міжнародний інститут менеджменту. У 1980 р. закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка (нині ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію, з 1990 р. – доцент. У 1996 р. захистив докторську дисертацію, з 1997 р. – професор. З 1989 р. очолював кафедри міжнародних економічних відносин, міжнародної економіки, міжнародного менеджменту (керівником якої є і по-теперішній час). З 1995 року по 2012 рік обіймав посаду декана факультету Міжнародної економіки і менеджменту. З 2013 року і по теперішній час Перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Доктор економічних наук, професор Лук’яненко Дмитро Григорович є відомим в Україні і за кордоном вченим-економістом, фундатором національної наукової школи міжнародної економіки. Його наукові досягнення у галузі міжнародної економічної інтеграції і глобалізації у 2001 р. відзначено Премією НАН України ім.В.М.Птухи за цикл робіт «Глобалізація та інтеграція світового розвитку». Академік Української академії наук, Директор Інституту глобальної економічної політики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Лук’яненко Д.Г. підготував 4-х докторів та більше 20-ти кандидатів економічних наук. З 2004 р. – Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Доктор економічних наук, професор Лук’яненко Д.Г. є головою підкомісії «Міжнародна економіка» НМК Міністерства освіти і науки України з економіки та підприємництва.

Лук’яненко Д.Г. проходив наукове стажування в провідних університетах Канади, США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Туреччини, Росії, Китаю. Брав безпосередню участь у розробці «Концепції зовнішньоекономічної політики України» (1995 р.), Проекту Зони вільної торгівлі «Україна-ЄС», підготовці щорічних доповідей Президента України, дослідженні актуальних економічних проблем за тематикою Державного комітету науки і техніки та НАН України, працював експертом Європейської Комісії ООН.

Лук’яненко Д.Г. активно популяризує сучасні економічні знання, очолюючи редакційні колегії наукових фахових видань «Цінні папери України» та «Міжнародна економічна політика».

Загальний обсяг друкованих праць складає понад 200 найменувань. Автор і співавтор 20 фундаментальних монографій українською, російською, польською та англійською мовами і 30 підручників та навчальних посібників з міжнародної економіки та менеджменту, зокрема: Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монография (2013 г.); Транснаціональні корпорації: підручник (2013 р.); Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія (2011 р.); Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива: монографія (2010 р.); Конвергенція економічних моделей Польщі та України: монографія (2010-2013 рр.) (українською, польською, англійською мовами); Глобальна економічна інтеграція: Монографія. (2008 р.); Глобальна економіка ХХІ ст.: людський вимір: монографія (2008 р.); Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія (2006 р.).

Доктор економічних наук, професор Лук’яненко Д.Г. має звання Заслуженого діяча науки і техніки України (2001 р.), Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів та рядом галузевих нагород за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток незалежної Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю. На данний момент є автором фінансових сайтів temirbank.kz  и classiclife.com.ua

Ви тут: Home Біографія