Автореферати докторських дисертацій, захищених під керівництвом Д.Г.Лук'яненка

  1. Руденко Л. В. Методологія дослідження та бізнес-моделі розвитку транснаціональних корпорацій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.05.01 / Руденко Лариса Володимирівна ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2004. – 32 с.

  2. Адаманова З. О. Інноваційні фактори економічного розвитку в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.05.01 / Адаманова Зейнеб Османівна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2006. – 32 с.

  3. Кальченко Т. В. Імперативи системної взаємодії у формуванні глобальної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Кальченко Тимур Валерійович ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2007. – 30 с.

  4. Пахомов С. Ю. Міжнародна конкурентоспроможність в умовах формування глобальної інституційної системи : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Пахомов Сергій Юрійович ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2011. – 32 с.

  Автореферати кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом Д. Г. Лук'яненка

  5. Білошапка В. А. Стратегія інтернаціоналізації підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01, 08.05.03 / Білошапка Владислав Анатолійович ; Київ. держ. екон. ун-т. – Київ, 1995. – 25 с.

  6. Пестрецова О. І. Формування умов і механізмів ефективної діяльності міжнародних спільних підприємств в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01, 08.05.03 / Пестрецова Ольга Іванівна ; Київ. держ. екон. ун-т. – Київ, 1995. – 24 с.

  7. Добровольська А. Б. Формування ринку міжнародного туризму в Україні і організаційні пріоритети його розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.03 / Добровольська Ангеліна Борисівна ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 1997. – 24 с.

  8. Кальченко Т. В. Інтернаціоналізація банківської діяльності (формування і розвиток мікростратегій) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Кальченко Тимур Валерійович ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 1998. – 14 с.

  9. Дідик В. Г. Міжнародні інвестиційні ресурси та фактори їх ефективного використання в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Дідик Валентин Григорович ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 1999. – 19 с.

  10. Швиданенко О. А. Ризики іноземного інвестування в економіку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Швиданенко Олег Анатолійович ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 1999. – 19 с.

  11. Виходцев О. Г. Міжнародні фінансові інститути в світовій регулятивній системі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Виходцев Олександр Геннадійович ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2001. – 15 с.

  12. Чжан Цзюньчен. Іноземні інвестиції в економіці Китаю (пріоритети використання і механізми регулювання) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Чжан Цзюньчен ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2001. – 15 с.

  13. Даниленко А. А. Прямі іноземні інвестиції в промисловість України (механізми активізації та підвищення ефективності) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Даниленко Андрій Анатолійович ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2003. – 19 с.

  14. Жеваго К. В. Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Жеваго Костянтин Валентинович ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2003. – 19 с.

  15. Іринчина І. Б. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Іринчина Інна Борисівна ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2003. – 19 с.

  16. Приходько В. В. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Приходько Вікторія Володимирівна ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2003. – 19 с.

  17. Пахомов С. Ю. Формування відкритої економіки України і національна конкурентоспроможність : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Пахомов Сергій Юрійович ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2004. – 18 с.

  18. Бакаєв О. Л. Розвиток фінансових ринків в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Бакаєв Олександр Леонідович ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2005. – 18 с.

  19. Шевченко В. І. Розвиток ринку страхових послуг в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Шевченко Володимир Іванович ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2005. – 16 с.

  20. Фурсова О. В. Фінансовий компонент розвитку глобаль¬ної торговельної інтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Фурсова Олена Вікторівна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2006. – 19 с.

  21. Дорожкіна М. С. Розвиток міжнародної корпоративної інтеграції в нафтопереробному бізнесі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дорожкіна Марія Сергіївна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2008. – 20 с.

  22. Дзебих І. Б. Глобальні інвестиційні бізнес-стратегії у конкурентному середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дзебих Ірина Борисівна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2011. – 19 с.

  23. Єна І. В. Стратегія зовнішнього фінансування економічного розвитку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Єна Ігор Володимирович ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2011. – 18 с.

  24. Іващук С. П. Розвиток експортного потенціалу в сучасній інтеграційній стратегії України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Іващук Сергій Петрович ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2011. – 20 с.

  25. Веремієнко Т. С. Соціокультурний компонент глобального економічного розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Веремієнко Тетяна Сергіївна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2012. – 18 с.

  26. Діброва О. Ю. Становлення та розвиток глобального проектного менеджменту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Діброва Олексій Юрійович ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2012. – 20 с.

  27. Тітова О. С. Становлення і фактори розвитку менеджменту глобальних корпорацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тітова Олена Сергіївна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2012. – 19 с.

  28. Чужиков А. В. Міжнародна комерціалізація телепродуктів на медіа ринку ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Чужиков Андрій Вікторович ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2014. – 20 с.

  29. Швидкий О. А. Глобальна модифікація корпоративних структур нафтогазового бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Швидкий Олег Анатолійович ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2014. – 20 с.

  Tweet
  You are here: Home Наукова діяльність