Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук "Міжнародна економіка: підручник"

    У підручнику викладено основні питання сучасної міжнародної економіки як науки, узагальнено її теоретико-методологічний арсенал, розкрито історичну еволюцію га особливості розвитку в глобалізлційну епоху. Міжнародна економіка розглядається як економічна система, що об'єднує традиційні та новітні форми, механізми й інструменти реалізації міжнародних відносин між суб’єктами економічної діяльності різного рівня. Особлива увага приділяється аналізу трансформацій, яких зазнали класичні форми міжнародних економічних відносин, — міжнародна торгівля, міжнародний рух інвестиційного та кредитного капіталу, міжнародна міграція робочої сили та міжнародні валютно-фінансові відносини. Важливе місце відведено вивченню процесів регіональної економічної інтеграції та глобального економічного розвитку. Кожний розділ підручника містить комплекс питань, пов'язаних з участю України в міжнародних економічних відносинах. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

    Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка: підручник / Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук. — К.: КНЕУ, 2014. 762 с.

    Tweet
    You are here: Home Наукова діяльність