У колективній монографії вчених факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана комплексно аналізується процеси конкурентної взаємодії країн на світовому ринку в умовах його глобалізації. Розкрито сучасні парадигмальні засади і механізми реалізації конкурентних стратегій суб’єктів міжнародних економічних відносин. Особливу увагу приділено ролі маркетингових технологій у просуванні товарів та послуг на міжнародні ринки, впливу інноваційних процесів на підвищення конкурентного статусу країн. Визначено шляхи нарощування Україною конкурентних переваг на світовому ринку високотехнологічної продукції з використанням інструментів фінансової глобалізації. Висвітлено процеси формування бізнес-моделей транснаціональних корпорацій, класифіковано підходи до управління ними, окреслено регіональні та соціальні аспекти формування системної конкурентоспроможності держави. Також подано й екологічний компонент конкурентоспроможності ТНК.

    Для науковців, викладачів, студентів, широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами міжнародної конкурентоспроможності країн.

    Лук’яненко Д.Г. Інтернаціоналізація і глобалізація страхової діяльності / Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т.І / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.; За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с. 

    Tweet
    You are here: Home Наукова діяльність