У монографії проведено комплексне дослідження циклічно-нерівномірного хараткеру ровзитку капіталістичної ринкової системи з розкриттям еволюції йго соціально-економічних вимірів, визначено критерії ідентифікації економічних циклів та здійснено економічне оцінювання економічних циклів XX ст. Значну увагу приділено оцінюванню ефективності ключових важелів та інструментів антициклічного регулювання економіки, реалізованих провідними країнами світу протягом останнього століття. Досліджено модифікацію ціклічної форми руху капіталістичного відтворення в епоху глобалізації та розкрито політекономію глобального економічного циклу. Розглядається також вплив глобальної економічної кризи 2007-2009 рр. на економіку України у її галузево-секторальному вимірі та визначаються національні пріориети антициклічного регулювання української економіки.

    Для науковців, економістів-приктиків, викладачів, аспірантів, працівників ораганів державної виконавчої влади та студентів економічних спеціальностей.

    Лук'яненко Д.Г., Поручник А.М., Столярчук Я.М. та ін. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива: Монографія. – К.: КНЕУ, 2010.

    Tweet
    Ви тут: Home Наукова діяльність