Автореферати докторських дисертацій, захищених під керівництвом Д.Г.Лук'яненка

  1. Руденко Л.В. Методологія дослідження та бізнес-моделі розвитку транснаціональних корпорацій: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.05.01 / Руденко Лариса Володимирівна; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 32 с.

  2. Адаманова 3.О. Інноваційні фактори економічного розвитку в умовах глобалізації: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.05.01 / Адаманова Зейнеб Османівна; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 32 с.

  3. Кальченко Т.В. Імперативи системної взаємодії у формуванні глобальної економіки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.02 / Кальченко Тимур Валерійович: Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2007. – 30 с.

  4. Пахомов С.Ю. Міжнародна конкурентоспроможність в умовах формування глобальної інституційної системи: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.02 / Пахомов Сергій Юрійович; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2011. – 32 с.

  Автореферати кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом Д. Г. Лук'яненка

  1. Білошапка В.А. Стратегія інтернаціоналізації підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01, 08.05.03 / Білошапка Владислав Анатолійович; Київ. держ. екон. ун-т. – К., 1995. – 25 с.

  2. Пeстрецова О.І. Формування умов і механізмів ефективної діяльності міжнародних спільних підприємств в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01, 08.05.03 / Пестрецова Ольга Іванівна; Київ. держ. екон. ун-т. – К., 1995. – 24 с.

  3. Добровольська А.Б. Формування ринку міжнародного туризму в Україні і організаційні пріоритети його розвитку: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.03 / Добровольська Ангеліна Борисівна: Ін-т світ, економіки і міжнар. відносин МАНУ. – К., 1997. – 24 с.

  4. Кальченко Т.В. Інтернаціоналізація банківської діяльності (формування і розвиток мікростратегій): автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Кальченко Тимур Валерійович: Київ. нац. екон. ун-т. – К., 1998. – 14 с.

  5. Дідик В.Г. Міжнародні інвестиційні ресурси та фактори їх ефективного використання в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Дідик Валентин Григорович; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 1999. – 19 с.

  6. Швиданенко О.А. Ризики іноземного інвестування в економіку України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Швиданенко Олег Анатолійович: Київ. нац. екон. ун-т. – К., 1999. –19 с.

  7. Виходцев О.Г. Міжнародні фінансові інститути в світовій регулятивній системі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Виходцев Олександр Геннадійович; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001. –15 с.

  8. Чжан Цзюньчен. Іноземні інвестиції в економіці Китаю (пріоритети використання і механізми регулювання): автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Чжан Цзюньчен; Київ, нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 15 с.

  9. Жеваго К.В. Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Жеваго Костянтин Валентинович; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. –19 с.

  10. Іринчина І.Б. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Іринчина Інна Борисівна; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. – 19 с.

  11. Приходько В.В. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Приходько Вікторія Володимирівна: Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. – 19 с.

  12. Даниленко А.А. Прямі іноземні інвестиції в промисловість України (активізація та підвищення ефективності ): автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Даниленко Андрій Анатолійович: Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. – 19 с.

  13. Пахомов С.Ю. Формування відкритої економіки України і національна конкурентоспроможність: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Пахомов Сергій Юрійович; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 18 с.

  14. Бакаєв О.Л. Розвиток фінансових ринків в умовах глобалізації: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Бакаєв Олександр Леонідович; Київ. нац. екон. ун-т. –К., 2005. – 18 с.

  15. Шевченко В.І. Розвиток ринку страхових послуг в умовах глобалізації: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Шевченко Володимир Іванович; Київ. нац. скоп. ун-т. – К., 2005. –16 с.

  16. Фурсова О.В. Фінансовий компонент розвитку глобальної торговельної інтеграції: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Фурсова Олена Вікторівна; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 19 с.

  17. Дорожкіна М.С. Розвиток міжнародної корпоративної інтеграції в нафтопереробному бізнесі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Дорожкіна Марія Сергіївна; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2008. – 20 с.

  18. Дзебих І.Б. Глобальні інвестиційні бізнес-стратегії у конкурентному середовищі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Дзебих Ірина Борисівна; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2011. – 19 с.

  19. Єна І.В. Стратегія зовнішнього фінансування економічного розвитку України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Єна Ігор Володимирович; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2011. – 18 с.

  20. Іващук С.П. Розвиток експортного потенціалу в сучасній інтеграційній стратегії України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Іващук Сергій Петрович; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2011. – 20 с.

  21. Веремієнко Т.С Соціокультурний компонент глобального економічного розвитку: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Веремієнко Тетяна Сергіївна; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2012. – 18 с.

  22. Діброва О.Ю. Становлення та розвиток глобального проектного менеджменту: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Діброва Олексій Юрійович; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2012. – 20 с.

  23. Тітова О.С. Становлення і фактори розвитку менеджменту глобальних корпорацій: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Тітова Олена Сергіївна; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2012. – 19 с.

  Tweet
  Ви тут: Home Наукова діяльність Автореферати дисертацій, захищених під керівництвом Д.Г.Лук'яненка