http://lukianenko.com.ua Sun, 27 Dec 2015 19:37:39 +0000 Joomla! - Open Source Content Management uk-ua Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук "Міжнародна економіка: підручник" http://lukianenko.com.ua/naukova-diyalnist/d-g-luk-janenko,-a-m-poruchnik,-ja-m-stoljarchuk-mizhnarodna-ekonomika-pidruchnik.html http://lukianenko.com.ua/naukova-diyalnist/d-g-luk-janenko,-a-m-poruchnik,-ja-m-stoljarchuk-mizhnarodna-ekonomika-pidruchnik.html Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук

Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка: підручник / Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук. — К.: КНЕУ, 2014. 762 с.

]]> ROMA15kr@bigmir.net (Super User) Публікації Thu, 25 Dec 2014 09:18:58 +0000 Матеріали доповіді "Про принципи та модель підготовки докторів філософії (PhD) в університеті" http://lukianenko.com.ua/vistupi/materiali-dopovidi-pro-principi-ta-model-pidgotovki-doktoriv-filosofiyi-phd-v-universiteti.html http://lukianenko.com.ua/vistupi/materiali-dopovidi-pro-principi-ta-model-pidgotovki-doktoriv-filosofiyi-phd-v-universiteti.html ]]> ROMA15kr@bigmir.net (Super User) Виступи Wed, 12 Nov 2014 12:04:22 +0000 Доповідь про наукові школи ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" http://lukianenko.com.ua/vistupi/dopovid-pro-naukovi-shkoli-dvnz-kneu-im-v-getmana.html http://lukianenko.com.ua/vistupi/dopovid-pro-naukovi-shkoli-dvnz-kneu-im-v-getmana.html ]]> ROMA15kr@bigmir.net (Super User) Виступи Thu, 08 May 2014 09:55:40 +0000 Автореферати дисертацій, захищених під керівництвом Д.Г.Лук'яненка http://lukianenko.com.ua/naukova-diyalnist/avtoreferati-disertacij,-zahishchenih-pid-kerivnictvom-d-g-luk-janenka.html http://lukianenko.com.ua/naukova-diyalnist/avtoreferati-disertacij,-zahishchenih-pid-kerivnictvom-d-g-luk-janenka.html

Автореферати кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом Д. Г. Лук'яненка

1. Білошапка В.А. Стратегія інтернаціоналізації підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01, 08.05.03 / Білошапка Владислав Анатолійович; Київ. держ. екон. ун-т. – К., 1995. – 25 с.

2. Пeстрецова О.І. Формування умов і механізмів ефективної діяльності міжнародних спільних підприємств в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01, 08.05.03 / Пестрецова Ольга Іванівна; Київ. держ. екон. ун-т. – К., 1995. – 24 с.

3. Добровольська А.Б. Формування ринку міжнародного туризму в Україні і організаційні пріоритети його розвитку: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.03 / Добровольська Ангеліна Борисівна: Ін-т світ, економіки і міжнар. відносин МАНУ. – К., 1997. – 24 с.

4. Кальченко Т.В. Інтернаціоналізація банківської діяльності (формування і розвиток мікростратегій): автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Кальченко Тимур Валерійович: Київ. нац. екон. ун-т. – К., 1998. – 14 с.

5. Дідик В.Г. Міжнародні інвестиційні ресурси та фактори їх ефективного використання в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Дідик Валентин Григорович; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 1999. – 19 с.

6. Швиданенко О.А. Ризики іноземного інвестування в економіку України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Швиданенко Олег Анатолійович: Київ. нац. екон. ун-т. – К., 1999. –19 с.

7. Виходцев О.Г. Міжнародні фінансові інститути в світовій регулятивній системі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Виходцев Олександр Геннадійович; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001. –15 с.

8. Чжан Цзюньчен. Іноземні інвестиції в економіці Китаю (пріоритети використання і механізми регулювання): автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Чжан Цзюньчен; Київ, нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 15 с.

9. Жеваго К.В. Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Жеваго Костянтин Валентинович; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. –19 с.

10. Іринчина І.Б. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Іринчина Інна Борисівна; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. – 19 с.

11. Приходько В.В. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Приходько Вікторія Володимирівна: Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. – 19 с.

12. Даниленко А.А. Прямі іноземні інвестиції в промисловість України (активізація та підвищення ефективності ): автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Даниленко Андрій Анатолійович: Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. – 19 с.

13. Пахомов С.Ю. Формування відкритої економіки України і національна конкурентоспроможність: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Пахомов Сергій Юрійович; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 18 с.

14. Бакаєв О.Л. Розвиток фінансових ринків в умовах глобалізації: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Бакаєв Олександр Леонідович; Київ. нац. екон. ун-т. –К., 2005. – 18 с.

15. Шевченко В.І. Розвиток ринку страхових послуг в умовах глобалізації: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Шевченко Володимир Іванович; Київ. нац. скоп. ун-т. – К., 2005. –16 с.

16. Фурсова О.В. Фінансовий компонент розвитку глобальної торговельної інтеграції: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Фурсова Олена Вікторівна; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 19 с.

17. Дорожкіна М.С. Розвиток міжнародної корпоративної інтеграції в нафтопереробному бізнесі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Дорожкіна Марія Сергіївна; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2008. – 20 с.

18. Дзебих І.Б. Глобальні інвестиційні бізнес-стратегії у конкурентному середовищі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Дзебих Ірина Борисівна; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2011. – 19 с.

19. Єна І.В. Стратегія зовнішнього фінансування економічного розвитку України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Єна Ігор Володимирович; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2011. – 18 с.

20. Іващук С.П. Розвиток експортного потенціалу в сучасній інтеграційній стратегії України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Іващук Сергій Петрович; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2011. – 20 с.

21. Веремієнко Т.С Соціокультурний компонент глобального економічного розвитку: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Веремієнко Тетяна Сергіївна; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2012. – 18 с.

22. Діброва О.Ю. Становлення та розвиток глобального проектного менеджменту: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Діброва Олексій Юрійович; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2012. – 20 с.

23. Тітова О.С. Становлення і фактори розвитку менеджменту глобальних корпорацій: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Тітова Олена Сергіївна; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2012. – 19 с.

]]> ROMA15kr@bigmir.net (Super User) Публікації Tue, 11 Mar 2014 20:34:09 +0000 Доповідь "Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство" http://lukianenko.com.ua/vistupi/dopovid-nauka-–-biznes-–-osvita-strategichne-partnerstvo.html http://lukianenko.com.ua/vistupi/dopovid-nauka-–-biznes-–-osvita-strategichne-partnerstvo.html ]]> ROMA15kr@bigmir.net (Super User) Виступи Fri, 21 Mar 2014 12:05:54 +0000