Конвергенція економічних моделей Польщі та України: Монографія

    У спільній українсько-польській монографії розглядаються багатосторонні аспекти двосторонніх відносини. Виявлені важливі риси конвергенції соціально-економічних систем у контексті розвитку глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, а також подальшої трансформації країн Центральної та Східної Європи. Виокремлено характерні риси еволюції господарських моделей Польщі та України. Розкрито особливості застосування механізмів та інструментів конвергенції національних економік двох країн. Дослідницький інтерес авторів монографії сконцентровано на диференціації двосторонніх економічних відносин та підпорядковано фундаментальній меті – коінтеграції України та ЄС і можливого використання польського досвіду щодо системної трансформації вітчизняної соціально-економічної моделі.

    Книгу адресовано науковцям, політикам, громадським діячам, міжнародним експертам та багатьом тим, кому не байдужа європейська перспектива України.

    Конвергенція економічних моделей Польщі та України: Монографія / [Д.Лук'яненко, В.Чужиков, Г.Вожняк та ін.]; за наук. ред. Д.Лук'яненка, В.Чужикова, М.Г.Вожняка. – К.: КНЕУ, 2010. – 719 с.

    Tweet
    Ви тут: Home Наукова діяльність Конвергенція економічних моделей Польщі та України: Монографія